Smilkov, a.s.

Smilkov 26, 257 89 SMILKOV
IČ 46357432 DIČ CZ46357432 Registrace v OR vedený u MS v Praze oddíl B složka 2757
Tel: 317 813 415 Fax: 317 812 108 Mail: farma@smilkovas.cz

+420-317 813 415

Dokumenty ke stažení

Stáhněte si důležité dokumenty

Dokument
Pozvánka na valnou hromadu 2019
Vydáno: 5.2.2020 18:36:06
Stáhnout 87 kB
Pozvánka na valnou hromadu 2018
Vydáno: 5.2.2020 18:36:06
Stáhnout 92.4 kB
Výroční zpráva 2015
Vydáno: 5.2.2020 18:36:06
Stáhnout 66.4 kB
Výkazy 1-12 2015
Vydáno: 5.2.2020 18:36:06
Stáhnout 242.4 kB
Rozvaha 2015
Vydáno: 5.2.2020 18:36:06
Stáhnout 248.6 kB
Pozvánka na valnou hromadu 2017
Vydáno: 5.2.2020 18:36:06
Stáhnout 77.3 kB
Pozvánka na valnou hromadu 2016
Vydáno: 5.2.2020 18:36:06
Stáhnout 79.8 kB
Výkazy 2014
Vydáno: 5.2.2020 18:36:05
Stáhnout 749.4 kB
Pozvánka na valnou hromadu dne 30.6.2015
Vydáno: 5.2.2020 18:36:06
Stáhnout 349.9 kB
Pozvánka na valnou hromadu dne 25.6.2014
Vydáno: 5.2.2020 18:36:06
Stáhnout 53.3 kB
Návrh nových stanov společnosti
Vydáno: 5.2.2020 18:36:06
Stáhnout 122.3 kB